Privacyverklaring

 

Privacybeleid

BijTeun.nl respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt behandeld en beveiligd. BijTeun.nl houdt zich in alle gevallen aan de Wet bescherming persoonsgegevens. Conform de Wet bescherming persoonsgegevens is de verwerking van persoonsgegevens aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens, gevestigd te Den Haag, onder nummer m1439262.

 

Verwerking van persoonsgegevens

Wij zullen de volgende informatie voor de volgende doelen vergaren voor onze diensten:

 

Contact

Indien u contact met bijTeun.nl zoekt, legt bijTeun.nl in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens vast. BijTeun.nl gebruikt deze gegevens om te reageren op uw vragen of opmerkingen.

Nieuwsbrief

Indien u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, gebruikt bijTeun.nl het door u verstrekte e-mailadres om u de nieuwsbrief toe te zenden en u op de hoogte te houden van de diensten van bijTeun.nl en zorgvuldig geselecteerde derden. Indien u geen nieuwsbrief of informatie meer wilt ontvangen dan kunt u uw toestemming voor het gebruik van uw e-mailadres intrekken door u uit te schrijven voor de nieuwsbrief.

Informatieaanvraag

Als u een informatieaanvraag doet bij een van de op bijTeun.nl opgenomen aanbieders van plattelandsrecreatie, dan dient u uw naam en e-mailadres bij deze informatieaanvraag te vermelden. Deze informatie is vereist om de desbetreffende aanbieder de mogelijkheid te bieden uw informatieaanvraag te verwerken. Tevens worden deze gegevens gebruikt om een bevestigingsemail van de informatieaanvraag naar u te verzenden.

Opdrachtgever

Als opdrachtgever zich aanmeldt op bijTeun.nl legt bijTeun.nl gegevens vast om opdrachtgever op de hoogte te houden van siteverbeteringen, speciale aanbiedingen en acties. Indien u geen informatie wenst te ontvangen, dan kunt u dit aan bijTeun.nl kenbaar maken en zal bijTeun.nl rekening houden met uw persoonlijke voorkeur.

BijTeun.nl heeft het recht de NAW-gegevens van een opdrachtgever aan andere marktpartijen ter beschikking te stellen en zodoende buiten de webomgeving van bijTeun.nl te verspreiden, uitsluitend ten behoeve van opneming op diens website. De selectie van deze marktpartijen zal plaatsvinden met grote zorgvuldigheid.

BijTeun.nl kan widgets gevuld met de informatie van opdrachtgevers ter beschikking stellen aan andere marktpartijen ten behoeve van opneming op diens website. De selectie van deze marktpartijen zal plaatsvinden met grote zorgvuldigheid. Bovendien kunnen zowel opdrachtgevers als bezoekers op bijTeun.nl widgets aanmaken ten behoeve van plaatsing op externe websites. 

Gebruik van cookies en web-beacons

BijTeun.nl maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van (tijdelijke en blijvende) cookies. Dit is een eenvoudig klein bestandje met gegevens dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarnaast maakt bijTeun.nl ook gebruik van een speciale cookie. Aan de hand van dit cookie kan onze website u herkennen, de volgende keer dat u de website bezoekt. De website kan hierdoor speciaal op u worden ingesteld.

BijTeun.nl gebruikt web-beacons en / of andere technologieën om niet-persoonlijk identificeerbare informatie te verzamelen en uw browse-gedrag te volgen. Web-beacon is een kleine reeks van softwarecode die een verzoek om een grafisch beeld vertegenwoordigt op een webpagina of in een e-mail. Er kan wel of geen zichtbaar grafisch beeld geassocieerd worden met een web-beacon en vaak is het beeld ontworpen zodat het in de achtergrond van een webpagina of e-mail opgenomen wordt. Web-beacons die gebruikt worden door bijTeun.nl verzamelen enkel anonieme gegevens.

Clickgedrag

Op de website van bijTeun.nl worden algemene en niet tot persoonsgegevens herleidbare gegevens bijgehouden, zoals de bezoekersaantallen van onze pagina's. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren en meer gerichte informatie op de website te zetten. De dienstverlening van bijTeun.nl kan op deze wijze geoptimaliseerd worden.

 

Online betalingen

Bij online betalingen gebruikt bijTeun.nl zakelijke systemen en procedures om de persoonlijke gegevens die aan ons worden verschaft te beschermen en te beveiligen. Zo wordt uw creditcardinformatie naar ons verzonden via een secure server protocol dat al uw persoonlijke en creditcardgegevens versleuteld. De gebruikte methode is een bedrijfsstandaard, de “Secure Socket Layer” (SSL) technologie.

Verder heeft bijTeun.nl beveiligingsprocedures en technische en fysieke beperkingen aangebracht voor toegang tot en gebruik van persoonlijke informatie. Uitsluitend geautoriseerde medewerkers hebben toegang tot persoonlijke informatie voor het uitoefenen van hun werkzaamheden met betrekking tot onze diensten.

Onze server en ons netwerk worden tegen niet-geautoriseerde toegang beschermd door firewalls en wij beschikken over detectiesystemen die niet-geautoriseerde toegang en of misbruik van onze servers in de gaten houden en detecteren.

 

Andere websites

Op de website van bijTeun.nl treft u een aantal links aan naar andere websites. BijTeun.nl kan geen verantwoordelijkheid dragen voor de omgang met uw persoonsgegevens door deze organisaties.

 

Controle over uw gegevens

U heeft altijd het recht om de persoonlijke gegevens die u bij ons heeft bewaard, in te zien. U kunt uw persoonlijke gegevens opvragen door een e-mail te sturen. Als uw persoonlijke informatie onjuist is, dan zullen wij deze op uw verzoek wijzigen. U kunt bijTeun.nl tevens vragen om uw persoonlijke informatie uit de database te verwijderen.

 

Vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen over het privacybeleid van bijTeun.nl, dan kunt u deze per
e-mail stellen aan bijTeun.nl.

 

Wijzigingen

BijTeun.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Controleert u daarom regelmatig de privacyverklaring van bijTeun.nl

 

Almere, 8 juni 2010

 

BijTeun.nl, een initiatief en handelsnaam van Agrotoerisme Nederland B.V., is ingeschreven onder nummer: 32138672 bij de Kamer van Koophandel te Almere.