Kunt u de nieuwsbrief niet goed lezen? Klik hier voor de online versie.


LTO Noord, Cliptoo en Pleisureworld zetten gezamenlijk bijTeun.nl voort!

LTO Noord is tot de conclusie gekomen dat in het belang van BijTeun.nl begonnen moet worden met de volgende fase om het platform bijTeun.nl verder uit te bouwen. Softwarebedrijf Cliptoo B.V. en Pleisureworld het onafhankelijke ondernemersplatform in recreatie en toerisme zullen samen gezamenlijk alle activiteiten van BijTeun.nl voortzetten en het portaal voorzien van nieuwe impulsen. Met het project BijTeun.nl is enige jaren terug het initiatief genomen om het grote aanbod in plattelandstoerisme in Nederland samen te brengen onder één merk. Het voornaamste doel is om als ondernemers via één online portaal samen te werken om zo de multifunctionele ondernemingen beter onder de aandacht te kunnen brengen bij de Nederlandse consument.       

Sinds de start van dit project is er veel werk verzet. Inmiddels zijn al meer dan 5.000 verbrede landbouw ondernemers, actief in recreatie en toerisme, op de website BijTeun.nl te vinden; een resultaat waar we trots op zijn. Daarnaast is er een intensieve samenwerking met diverse partners zoals o.a. 'metdeklasdeboerop', Het Leukste Dagje Uit. Ook de eerste marketingactiviteiten zijn in gang gezet.

LTO Noord blijft als partner en adviesorgaan actief betrokken bij BijTeun.nl. LTO Noord heeft er het volste vertrouwen in dat Cliptoo B.V. en Pleisureworld de belangen van het plattelandstoerisme kunnen en willen waarborgen. Op korte termijn zullen zij u informeren over de plannen die zij hebben met bijTeun.nl en hoe bijTeun.nl blijvend zal bijdragen aan verbetering van het perspectief van u en uw onderneming.

U wordt als ondernemer als eerste geïnformeerd over deze veranderingen. Mocht u als ondernemer niet mee willen gaan in deze overdracht, dan heeft u de gelegenheid uw gegevens uit de database te laten verwijderen. U kunt dat doen door een email te sturen naar info@bijteun.nl. Wij bevelen de overname echter warm aan en hopen dat u als ondernemer mee blijft werken aan het succes van BijTeun.nl. 

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met,

Het nieuwe adres van bijTeun.nl is 

De Enk 5a
6661 KK te Elst
Telefoon 0481 353470

Namens LTO Noord, Pleisureworld en Cliptoo een hartelijke groet,

Tjerk Doornenbal, Hans van Leeuwen en Wouter Gijsbertsen

logo bijTeun

 U ontvangt deze e-mail omdat u aangegeven heeft informatie van bijTeun via e-mail te willen ontvangen.  Als u onze nieuwsbrieven niet meer wilt ontvangen, klik dan hier